• Sh01
  • Sh02
  • Sh03
  • Sh04
  • Sh05
  • Sh06

Holisme

In het holisme vind ik de grondbeginselen voor mijn massagepraktijk. Holisme is een levensbeschouwing die uitgaat van de mens als ondeelbaar geheel. Elk aspect van je mens-zijn beïnvloedt de gehele persoonlijkheid.

Massage is vanuit zichzelf gericht op het lichaam maar werkt door in alle andere gebieden van het mens-zijn. Zo kunnen sommige aanrakingen bepaalde emoties oproepen. Het komt ook regelmatig voor dat mensen zich bij een massage ineens heel erg moe voelen.

Door middel van massage wil ik mensen helpen zich bewuster te worden van hun voelen.